Pravilnik o zasebnosti

Informacijska varnost in zasebnost

ERPO Sistemi d.o.o. je podjetje za razvoj in prodajo mobilnih aplikacij.

Osebne podatke, ki jih uporabniki vpisujejo v naše aplikacije zbiramo le za potrebe delovanja posamezne aplikacije in za obveščanje uporabnikov aplikacije o posodobitvah in novitetah v aplikaciji.

Ta pravilnik uporabljabljamo za vse aplikacije, ki so razvite v našem podjetju in vsebujejo procese zbiranja, shranjevanja, obdelavo ali prenosa podatkov.

V državah, kjer obstajajo različni zakoni o zasebnosti in varstvu podatkov, se bomo ravnali v skladu s temi zakoni, če izpolnjujejo mednarodno priznana načela zasebnosti in poštene informacijske prakse.

Podjetje ERPO Sistemi je zavezano k varovanju, zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij, ki jih zbira, skladišči in prenaša v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in mednarodno dobro prakso, ter izpolnjuje svoje pravne zahteve in pogodbene obveznosti

Za vsako aplikacijo posebej v podjetju lahko pojasnimo, zakaj potrebujemo osebne podatke in zakaj zahtevamo le osebne podatke, ki jih potrebujemo v aplikaciji

V podjetju ERPO Sistemi omogočamo vsakemu uporabniku, da zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih ima shranjene pri nas, in mu omogočamo, da se pritoži, če meni, da so njegovi podatki nepravilno shranjeni. Osebnih podatkov ne hranimo dlje kot je potrebno. V podjetju imamo sprejete ukrepe za zaščito pravic in svoboščin posameznikov, katerih osebne podatke je mogoče prenesti v države z različnimi zakoni o varstvu podatkov.

ERPO sistemi bo letno pregledal to izjavo o globalni politiki, da bo odražala nove zakonske in regulativne dosežke ter zagotovil dobro prakso.

To globalno izjavo o politiki je potrdil g.Aleš Porenta, izvršni direktor avgusta 2017.

Aplikacija je na voljo. Pokličite na 05 908 47 11.