Lastnosti in glavne funkcionalnosti

Prednosti informatiziranega dela z našo rešitvijo je kar nekaj, spodaj je naštetih le nekaj.

Dostopnost prek spletnega brskalnika

Neodvisnost od strojne in programske opreme in lokacije. Aplikacijo se odpre preko navadnega HTML brskalnika, ki je nameščen na vsakem PC-ju, pametnem telefonu ali tablici.

Olajšanje tereneskega dela

Delo na terenu z različnimi števci

Podprtih je več načinov odčitavanja stanj (ročno, preko IR in bluetooth sond, radijsko odčitavanje)

Informatizirano in olajšano delo pri izvanjanju menjav števcev in drugih del na merilnih mestih

Integracija z obstoječim informacijskim sistemom

Sinhronizacija podatkov z glavnim informacijskim sistemom stranke (npr. bazo obračuna).

Pošiljanje podatkov o odjemnih mestih v sistem za tehnično operativo.

Podrobni pregled merilnega mesta

Učinkovitost in zanesljivost vpisanih podatkov

Hitro in zanesljivo branje podatkov z IR sondami

Kontrola ročno vnesenih stanj glede na prejšnje popisano stanje

Izognemo se naknadnemu ročnemu vnašanju podatkom in s tem povezanimi napakami

Poenostavljen celoten postopek popisa z veliko manj režije

Neodvisnost od signala in internetne povezave

Kljub temu, da gre za spletno aplikacijo, je le-ta neodvisna od internetne povezave in deluje tudi v območjih, kjer ni internetne povezave oz. je le-ta preslaba za učinkovito terensko delo.

Urejanje in analiza podatkov

Omogočeno je kasnejše dopolnjevanje, urejanje in dodajanje podatkov ter dogodkov.

Aplikacija omogoča aktivno analizo pridobljenih podatkov in izdelavo poročil.

O sistemu

Delo s merilno-krmilnimi napravami je eno od področij, kjer naše rešitve omogočajo popolno informatizacijo dela na terenu. Telefon, tablica ali ročni računalnik tako zamenja papir in svinčnik, ki sta bila edino “orodje” za popis števcev na terenu. Združeno sodelovanje naših strokovnjakov z zaposlenimi iz Elektro Primorske se je izkazala kot uspešna formula za izdelavo prvega projekta popisa z ročnimi računalniki leta 1996. Kasneje so rešitev uspešno začeli uporabljati tudi v elektro distribucijah, energetikah in komunalah po Sloveniji in tujini. V pisarni (lahko tudi kasneje sproti na terenu) se pripravijo potrebni podatki z odjemnimi mesti in okoliši, ki se predhodno prenesejo iz osnovnega informacijskega sistema. Ti podatki so osnova za izvajanje dela na terenu. Podatki o delu na terenu se kasneje lahko popravljajo, dodajajo in brišejo. Zadnjo stopnjo predstavlja prenos podatkov nazaj v bazo osnovnega informacijskega sistema, kjer so osnova za obračun. Celoten sistem se vseskozi razvija in prilagaja potrebam strank, prav tako pa se dodajajo novi moduli in rešitve, ki popis stanj števcev še poenostavijo, pohitrijo in približajo uporabniku (IR sonda).

MUW-E

Reference

Spodaj je naštetih le nekaj naših večjih strank. Rešitev oz. podsisteme le-te namreč uporablja še veliko drugih zadovoljnih strank.

Želite izvedeti več?

Pišite nam

info@erpo-sistemi.si

Pokličite nas

(+386) 04 234 46 20

Obiščite nas

Britof 94
4000 Kranj

Spletna stran

www.erpo-sistemi.si

© 2017 ERPO SISTEMI, d. o. o.